Jo de Bruijnehof Geldrop

Door lekkage was de oude waterpartij aan vervanging toe. Na extra inzet van de bewoners en overleg met de consulente van Wooninc leidde dit tot goedkeuring. We hebben een nieuwe waterpartij gekregen waar het water door 2 grote stenen weer terug valt in de ondergrondse bak wat een rustgevend geluid

// lees meer

Onderhandelingen over de huurverhoging heeft resultaat opgeleverd.

Al in een vroeg stadium was bekend dat de huurverhoging voor de sociale huisvesting maximaal het inflatiepercentage van 2,3% mocht bedragen. SHWplus heeft met Wooninc. besprekingen gevoerd om te kijken of we een lagere huurverhoging konden bewerkstelligen omdat met name hun doelgroep, ouderen dus, door het niet verhogen van de

// lees meer