logo OOG

 

 

 

 

 

03 oktober 2016

80-jarigen passage huishoudelijk reglement.

Wij hebben alle respect voor mensen van 80 jaar en ouder. We begrijpen dat we deze leeftijd niet onrechtmatig moeten en mogen discrimineren.

We verwijderen derhalve de “8o-jarigen passage” uit ons huishoudelijk reglement. Onze opzet was niet meer of minder dan beschermen. De taak als SHW-vrijwilliger vraagt veel tijd en veel inzet, tot het semiprofessionalisme aan. Niet iedereen kan of wil dit opbrengen. Toch moet het allemaal uitgevoerd worden en kan niet altijd rekening gehouden worden met beperkingen van welke aard dan ook.

Wij zullen daar nu en in de toekomst steeds aandachtig rekening mee houden. Telkens als er een nieuw bestuurslid gezocht wordt zullen wij dit aspect serieus de revue laten passeren. Deze intentie blijft ook gelden voor de zittende leden.

 

Huurders uit De Kempen laten van zich horen

27-09-2016

Hoe kunnen wij onze huurders meer betrekken? Daarover gingen wij – Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW) – al eerder met huurders in gesprek. Tijdens bijeenkomsten in Eindhoven en Oirschot gingen we in op hoe we de samenwerking tussen bewoners kunnen stimuleren, maar ook over hoe we samen stappen kunnen zetten. Deze bijeenkomsten krijgen nu een vervolg voor onze huurders in De Kempen.

Doe mee in De Kempen

In de eerste 2 bijeenkomsten op 26 september in Waalre en Veldhoven gingen de betrokken huurders met vertegenwoordigers van Wooninc. en SHW in gesprek over thema’s die bewoners raken. Dit blijken vooral zaken te zijn die betrekking hebben op hun woongebouw en de directe omgeving. Bewoners willen ook vooral geinformeerd worden via huis-aan-huis nieuwsbrieven en niet digitaal. Ook persoonlijk contact via fysieke bijeenkomsten, zoals de sessies die wij nu organiseren, wordt op prijs gesteld. Wij nemen alle input mee en komen op korte termijn met een terugkoppeling.

Woensdag 5 oktober staan nog 2 bijeenkomsten gepland in Bladel (van 15.00 tot 16.30 in Kempenland) en Bergeijk (van 18.00 tot 19.30 uur in ’t Hofhuys). Ook bewoners uit deze regio willen we graag horen!
Huurders uit Reusel – de Mierden kunnen aansluiten bij de bijeenkomst in Bladel. Op deze manier hoeft men niet ver te reizen om de bijeenkomst te kunnen bijwonen.

Alle huurders uit De Kempen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Zij kunnen zich aanmelden via 040 265 44 00 of ikdoemee@wooninc.nl.

Bewonersbetrokkenheid: we moeten het samen doen!

Uit de eerder georganiseerde bijeenkomsten in Eindhoven lag de focus op elkaar willen helpen en hoe je die samenwerking tussen bewoners kunt stimuleren. Wooninc. en SHW kunnen hierin eventueel een faciliterende rol vervullen. Denk aan het beschikbaar stellen van een ruimte of het in kaart brengen van activiteiten en initiatieven in de wijk.

Door alle initiatieven inzichtelijk te maken, stimuleer je andere bewoners hierbij aan te sluiten of om zelf een activiteit op te starten. We zijn in gesprek met reeds bestaande platformen om wellicht aan te sluiten.

Opstart klantenpanel

Uit de eerdere bijeenkomst in Oirschot ging het gesprek vooral over beleidsbeïnvloeding en hoe je samen stappen kunt zetten. Om goede beslissingen te kunnen nemen willen Wooninc. en SHW graag ook meer inhoudelijke inbreng van bewoners. Dit kan met een klantenpanel. Dit klantenpanel – zowel online als fysiek – willen we eind dit jaar opstarten. Wooninc. en SHW maken samen een inventarisatie van de meest relevante thema’s.

bron: http://www.wooninc.nl/organisatie/nieuws/huurders-uit-de-kempen-laten-van-zich-horen/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo OOG

All Rights Reserved