Mattie Wethlij, Bestuurslid

Professionele ervaring:

De laatste 25 jaar heb ik als docent en teamleider gewerkt bij de lerarenopleiding basisonderwijs van Fontys hogescholen. Daar heb ik veel gedaan in de medezeggenschap, zowel bij het eigen instituut als bij de centrale medezeggenschapsraad als lid en als voorzitter van de personeelsgeleding en van de totale raad. Daarvoor was ik 15 jaar leerkracht en directeur basisonderwijs.

Doel:

Opkomen voor het belang van huurders en organisatie.