Het bestuur van SHWplus

Het bestaat uit mensen die hun beroepsmatige ervaring of hun interesses inzetten voor SHWplus om een zo adequaat mogelijk bestuurlijk geheel te vormen.

Meer informatie? Klik op een foto.

All Rights Reserved