Hans Schouten

Voorzitter

Jos Beckers

Vice voorzitter

Tineke Alsemgeest

Ambtelijk secretaris

Jos Herbrink

Penningmeester

Gé Sars

Bestuurslid

Mattie Wethlij

Bestuurslid

Claudia Pieters

Bestuurslid

Het bestuur van SHWplus

Het bestaat uit mensen die hun beroepsmatige ervaring of hun interesses inzetten voor SHWplus om een zo adequaat mogelijk bestuurlijk geheel te vormen.