Het bestuur van SHWplus

Het bestaat uit mensen die hun beroepsmatige ervaring of hun interesses inzetten voor SHWplus om een zo adequaat mogelijk bestuurlijk geheel te vormen.

Hans Schouten

Voorzitter

Tineke Alsemgeest

Vice voorzitter

Jos Herbrink

Penningmeester

Gé Sars

Bestuurslid

Jos Beckers

Bestuurslid

Mattie Wethlij

Bestuurslid

Claudia Pieters

Bestuurslid