SHWplus ondersteunt activiteitencommissies, bewonerscommissies, klankbordgroepen en individuele huurders.

Wist u dat meer dan 60% van de huurders niet is aangesloten bij een commissie op wijk-of complexniveau. Dat is jammer, want samen sta je veel sterker.

Wooninc. en Stayinc. willen ook overleg voeren met bewonerscommissie of wijk overleggroepen, zolang zij natuurlijk wel het complex of de huurders uit wijk vertegenwoordigen.

Om een bewonerscommissie te vormen, hoeft er niet perse een stichting of vereniging opgericht te worden met allerlei administratieve rompslomp.
Wilt u een bewonerscommissie, klankbordgroep of activiteitencommissie oprichten?
Neemt u dan vooral contact op met de woonconsulent van Wooninc.of Stayinc. Dat is de eerste stap.
Bij vragen kunt u ons als SHW natuurlijk benaderen.