Informatie

Huurverhogingprocedure

Jaarlijks maakt SHW afspraken met het bestuur Wooninc. over de algemene huurverhoging. Na overeenstemming met SHW informeert Wooninc.voor 1 mei de huurders over de verhoging die per 1 juli ingaat.

Prestatie afspraken

SHW bespreekt jaarlijks met het bestuur van Wooninc. de voortgang van de prestatieafspraken die zij maken met de gemeente(het convenant)

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV beleid)

SHW heeft hierover een positief advies onder voorwaarden uitgebracht. Voorwaarden zijn: Huurders goed informeren over wijzigingen en advies geven aan bewoners over technische zaken. We hebben een afspraak met het bestuur van Wooninc. om het nieuwe beleid te evalueren.

Huren en huuropzegging

Vragen over huren en huuropzegging

Melden overlast

Formulier melden overlast

Aanvraagformulier (financiƫle) bijdrage activiteit leefbaarheid

Het aanvraagformulier