Informatie

Huurverhogingprocedure

Jaarlijks maakt SHW afspraken met het bestuur van Wooninc. over de algemene huurverhoging. Na akkoord met de SHW informeert Wooninc. de huurdersorganisaties per complex. Wooninc. informeert vóór 1 mei de huurders over de verhoging per 1 juli.

Prestatie afspraken

Jaarlijks bespreekt de SHW met het bestuur van Wooninc. de voortgang van prestatie afspraken die Wooninc. heeft gemaakt met de gemeente (de convenant).

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV beleid)

De SHW heeft hierover een positief advies onder voorwaarden uitgebracht. Voorwaarden zijn: Huurders goed informeren over wijzigingen en advies geven aan bewoners over technische zaken. We hebben een afspraak met het bestuur van Wooninc. om het nieuwe beleid te evalueren.

Huren en huuropzegging

Vragen over huren en huuropzegging

Melden overlast

Formulier melden overlast (PDF)

De bewonerscommissies

Overzicht op de website van Wooninc

Wilt u contact opnemen met een bewonerscommissie die geen website heeft? Neemt u dan contact op met ons secretariaat.

Aanvraagformulier (financiële) bijdrage activiteit leefbaarheid

Het aanvraagformulier