Bent u huurder van Wooninc. of van Stayinc.?

Dan zijn wij er voor u!

Wij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan verhuurders Wooninc. en Stayinc. over allerhande zaken die van belang zijn voor onze medehuurders. De voortgang van uitgebrachte adviezen houden wij nauwlettend in de gaten.

Onze speerpunten zijn: betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en goed onderhoud.

Een belangrijk onderdeel van SHWplus is het overleg met het bestuur van bewonerscommissies. Maar meer dan 60% van de huurders van Wooninc. en Stayinc. is niet aangesloten bij een bewonerscommissie op wijk- of complexniveau. Dat is jammer, want samen staan ze véél sterker. Daarom hebben we ook een mailsysteem opgezet voor de huurders, om hen zoveel mogelijk te informeren over zaken die van belang zijn. We hebben inmiddels ruim 1.100 mailadressen. Om een bewonerscommissie te vormen hoeft er zeker niet persé een stichting of vereniging opgericht te worden, met alle administratieve rompslomp van dien. Wooninc. en Stayinc willen ook overleg voeren met bewonerscommissies en/of wijkoverleggroepen zolang zij maar wel de huurders uit de wijk of het complex vertegenwoordigen.

Neem vooral eens contact op met SHWplus om u te laten informeren over en eventueel bij te laten staan bij het oprichten van een huurdersvertegenwoordiging.

Heldere communicatie

SHWplus doet er alles aan om helder te communiceren met bewonerscommissies, huurdersorganisaties, wijkoverleggroepen en individuele bewoners kortom: álle huurdersvertegenwoordigingen en natuurlijk ook met Wooninc. en Stayinc.