Bent u huurder van Wooninc?

Dan zijn wij er voor u!

Wij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan verhuurder Wooninc. over allerhande zaken die van belang zijn voor onze medehuurders. De voortgang van uitgebrachte adviezen houden wij nauwlettend in de gaten.

Speerpunt

Een heel belangrijk speerpunt van de SHW is het ondersteunen van bewonerscommissies:
Meer dan 60% van de huurders van Wooninc. is niet aangesloten bij een bewonerscommissie op wijk- of complexniveau. Dat is jammer, want samen staan we véél sterker. Om een bewonerscommissie te vormen hoeft er zéker niet perse een stichting of vereniging opgericht te worden met alle administratieve rompslomp van dien. Wooninc. wil ook overleg voeren met bewonerscommissies en/of wijkoverleggroepen zolang zij maar wel de huurders uit de wijk of het complex vertegenwoordigen.

Neem vooral eens contact op met de SHW ( info@shw-eindhoven.nl ) om u te laten informeren over en eventueel bij te laten staan bij het oprichten van een huurdersvertegenwoordiging.

Heldere communicatie

De SHW doet er alles aan om helder te communiceren met bewonerscommissies, huurdersorganisaties, wijkoverleggroepen en individuele bewoners kortom: álle huurdersvertegenwoordigingen en natuurlijk ook met Wooninc.

All Rights Reserved