Afscheid bestuursleden

Op 8 juni namen we afscheid van twee bestuursleden, Riki van Kuringen en Peter Keeris.

Ze hebben zich vele jaren ingezet voor SHWplus Riki als secretaris en belangenpersoon voor de bewonerscommissie en veiligheid, Peter als communicatieman en medecontroleur van de begrotingen en bewaker van de huurverhogingen.
Daarnaast deden ze natuurlijk nog veel meer.

Bedankt voor jullie betrokkenheid en inzet.