Een stijgende energiearmoede kan er ontstaan.

Voor u als huurder is het belangrijk om op de energiekosten te letten. In sommige gevallen rijzen die kosten de pan uit. Hopelijk brengen ze u niet in problemen. Indien dat wel het geval is, laat dat dan tijdig aan de energiecoaches weten. Om zodoende samen naar een oplossing te

// lees meer

De Bewonerscommissies komen weer aan bod.

De Bewonerscommissies komen weer aan bod. Corona heeft ons als SHWplus flink dwars gezeten in onze rol en u wellicht ook. SHWplus wil nu zo snel mogelijk in klein verband de jaarvergaderingen kunnen houden met een cluster Bewonerscommissies in ons nieuwe kantoor. Er zijn daarvoor al plannen gemaakt en we

// lees meer

SHWplus, Nieuw logo, andere naam

SHWplus, Nieuw logo, andere naam Afgelopen maand is de beslissing gevallen dat de SHW ook de huurders gaat vertegenwoordigen van Stayinc. Dat is de dochter-BV van Wooninc. waarin de duurdere woningen zijn ondergebracht. De woningen dus die buiten de aftoppingsgrens van de sociale huur vallen. Die huurders werden in het

// lees meer

Komt u als huurder in aanmerking voor huurverlaging?

Komt u als huurder in aanmerking voor huurverlaging? Check het in de bijlagen. De overheid is eindelijk tot het inzicht gekomen dat het zo niet langer kan. De woonlasten zijn vaak te hoog naar rato van het inkomen. En daar is de huur vaak het grootste deel van. Nu is

// lees meer

COVID 19, CORONA treft ons allemaal.

COVID 19, CORONA treft ons allemaal. Tragische gebeurtenissen, verlies van mensen, familie, bekenden maken het er niet gemakkelijker op. Daarnaast is er de huidige realiteit, sommigen noemen het de nieuwe werkelijkheid, het nieuwe normaal. Laten we hopen dat we op termijn zo veel mogelijk van het oude normaal terugkrijgen. Vrijheid

// lees meer

Huurverhoging 2020

Huurverhoging 2020 Zoals elk jaar staat ons per 1 juli weer een huurverhoging te wachten. Het kabinet heeft de corporatiewereld in haar greep met de verhuurdersheffing, belastingen en de verhoging van de WOZ waarde van het onroerend goed. Wooninc heeft besloten om een gemiddelde huurverhoging voor alle sociale huurwoningen toe

// lees meer

Verbeterde bereikbaarheid

Verbeterde bereikbaarheid SHW wil de bereikbaarheid voor u verder verbeteren. In navolging van wat we bij collega huurdersplatforms hebben gezien, schakelen wij nu ook een antwoorddienst die 7 dagen per week voor u te bereiken is. Maandag t/m vrijdag van 9.00u tot 22.00u Zaterdag en zondag van 9.00u tot 17.00u

// lees meer

Energieke en positieve huurdersbijeenkomst duurzaamheid

Energieke en positieve huurdersbijeenkomst duurzaamheid Ongeveer 80 huurders kwamen afgelopen woensdag 26 juni naar de huurdersbijeenkomst over duurzaamheid van Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW) en Wooninc. in het Ketelhuis aan de Boschdijk. Karin Bruers leidde op de voor haar bekende komische, maar scherpe wijze, de avond. Bovendien gaf zij ons inzicht

// lees meer

Jaarvergadering De Kempen

Jaarvergadering De Kempen Op 16 mei hielden we onze jaarlijkse jaarvergadering in Bladel. De wél aanwezige B.C.’s, en ‘n toehoorder uit Eindhoven, keurden het jaarverslag goed. Als extra aandachtspunt stonden de bevindingen over de fusie met de Kempen op het programma. Samen met de huurders is daar de afgelopen jaren

// lees meer

SHW geeft in bepaalde gevallen extra subsidie

SHW geeft in bepaalde gevallen een extra subsidie om activiteiten soepeler mogelijk te maken. Activiteitengroepen of -commissies, al of niet in samenwerking met bewonerscommissies kunnen een financieel beroep op de SHW doen. Het budget daarvoor is beperkt en zeker niet oneindig, maar we proberen te helpen waar het kan. Kijk

// lees meer