De Bewonerscommissies komen weer aan bod.

Corona heeft ons als SHWplus flink dwars gezeten in onze rol en u wellicht ook.

SHWplus wil nu zo snel mogelijk in klein verband de jaarvergaderingen kunnen houden met een cluster Bewonerscommissies in ons nieuwe kantoor. Er zijn daarvoor al plannen gemaakt en we zorgen ervoor dat iedereen aan de beurt komt.

Echter Corona steekt nu weer de kop op! En daar moeten we rekening mee houden. Vooral omdat we juist ons nieuwe kantoor voor die bijeenkomsten willen gebruiken.

Sommige Bewonerscommissies van zowel Wooninc als Stayinc reageren geprikkeld en enigszins begrijpelijk, maar wij mogen de verantwoording niet nemen het risico te lopen een bron van verspreiding te zijn. SHWplus vraagt uw geduld voor deze moeilijke situatie. Bijgaande foto geeft een goed beeld van onze nieuwe ruimte, waar we zelf regelmatig onze vergaderingen houden.