Huurbeleid 2024 op hoofdlijnen

Het nieuwe jaar brengt ook nieuwe regels met zich mee.
De meest belangrijke zaken zullen we kort samenvatten voor u.

 • Huurders met een laag inkomen die nog niet eerder een huurverlaging hebben gehad, kunnen tot uiterlijk 30 december 2024 nog een verzoek doen voor huurverlaging, mits ze aan de voorwaarden voldoen. Voor informatie en een aanvraag verwijzen wij naar de site van Wooninc.
  https://www.wooninc.nl/ik-huur/mijn-huur/eenmalige-huurverlaging/
 • De huurtoeslag gaat met ongeveer € 30,- per maand omhoog. Heeft u nog geen huurtoeslag aangevraagd of weet u niet of u er recht op heeft? De inkomensgrens is verlaagd. U maakt eenvoudig een proefberekening die u direct duidelijkheid https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen
 • Zaken zoals inkomensafhankelijke huurverhoging, toewijzingsregels, tijdelijke huurkorting blijven in 2024 qua regelgeving gelijk (er vindt wel indexatie plaats).
 • Regels omtrent brandveiligheid worden aangescherpt door nieuwe wetgeving.
 • Het Tijdelijk Noodfonds Energie heropent in 2024
  Heeft u een laag inkomen en een hoge energierekening? Geen recht op de energietoeslag? Dan krijgt u mogelijk hulp van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Kijk voor informatie op
  https://www.noodfondsenergie.nl/news   
 • Per 1 januari is een wet in werking getreden die zorgt dat een meerderjarige wees (16 t/m 27 jaar) in de huurwoning van de overleden ouder(s) mag blijven wonen of minstens na 2 jaar een andere passende woning krijgt toegewezen. Ook kan de verhuurder helpen bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon die de wees gaat helpen.