Huurdersparticipatie

SHWplus behartigt de belangen van alle huurders van Wooninc. en Stayinc.

In het kader van bewonersparticipatie willen wij 1x per maand enkele huurders, van steeds een andere woonwijk/wooncomplex, uitnodigen om deel te nemen aan een huurdersbijeenkomst.

Het aantal huurders dat we uitnodigen is maximaal 5. Zo willen wij op een laagdrempelige manier rond de tafel gaan zitten om opmerkingen en verbeterpunten te horen, die de wijk of uw complex aangaan.

Te denken valt aan zaken als bijvoorbeeld onderhoud, veiligheid, communicatie, verduurzaming etc.
Uiteraard is het niet de bedoeling om uw beklag te doen over individuele zaken zoals uw lekkende kraan of klemmende poort.

Tijdens zo’n bijeenkomst zullen er naast 3 vertegenwoordigers van SHWplus ook de betreffende woonconsulent sociaal beheer van Wooninc. aanwezig zijn.

Zodra uw wijk of complex aan de beurt is ontvangt u een uitnodiging om u aan te melden.
Inschrijving gaat altijd op volgorde van aanmelding.

Wij zullen u gedurende het jaar via de website en/of huurderskring op de hoogte houden!

Nog niet aangemeld voor de huurderskring? Doe dat vlug, dan mist u geen nieuws.

Het bestuur van SHWplus.