Huurverhoging 2020

Zoals elk jaar staat ons per 1 juli weer een huurverhoging te wachten. Het kabinet heeft de corporatiewereld in haar greep met de verhuurdersheffing, belastingen en de verhoging van de WOZ waarde van het onroerend goed. Wooninc heeft besloten om een gemiddelde huurverhoging voor alle sociale huurwoningen toe te passen van 2,6 % , ofwel de inflatie. Dit betekent dat niet iedere huurder 2,6 % verhoging krijgt.

Wooninc maakt namelijk gebruik van de mogelijkheid om op woningniveau een ander verhogingspercentage toe te passen. Een en ander conform de voorwaarden van het Sociaal Huurakkoord. Een gemiddelde huurverhoging kan namelijk betekenen dat de ene huurder 0% verhoging krijgt en een andere huurder misschien wel 5%. En dat is afhankelijk van de puntentelling van het betreffende huis en de bestaande huur. Inmiddels moet de brief van de huurverhoging al bij u in de bus liggen. De SHW heeft Wooninc gevraagd in overweging te nemen om toch een lagere gemiddelde huurverhoging dan 2,6% toe te passen.

De SHW is namelijk van mening dat de liquiditeitspositie van Wooninc. daar voldoende ruimte voor biedt. De SHW heeft slechts adviesrecht in de vaststelling van de jaarlijkse huurverhoging. Wooninc heeft echter aangegeven dat zij geen verdere mogelijkheid heeft om de huurverhoging te beperken, omdat zij haar financiele positie op peil moet houden om te kunnen investeren in met name grootschalige onderhoudsprojecten en een buffer te hebben voor onvoorziene externe omstandigheden.