Jaarvergadering De Kempen

Op 16 mei hielden we onze jaarlijkse jaarvergadering in Bladel. De wél aanwezige B.C.’s, en ‘n toehoorder uit Eindhoven, keurden het jaarverslag goed. Als extra aandachtspunt stonden de bevindingen over de fusie met de Kempen op het programma. Samen met de huurders is daar de afgelopen jaren nauwkeurig aan gewerkt en vandaag lag er mede namens en met hen een notitie, waar we verder mee kunnen.

Als eersten werden de aanwezigen bijgepraat over het aanbod van SHW voor een extra geldelijke bijdrage voor vrijwilligers om iets te organiseren voor de huurders uit een complex of buurt. Tevens werd er nadruk gelegd op het streven van Wooninc om de huurder als klant op no.1 te zetten. Wat gaat de huurder daar van merken? Tot slot aandacht voor de duurzaamheidsbijeenkomst op 26 juni in het Ketelhuis van de GGZ aan de Boschdijk. Ondanks de niet zo grote opkomst was het een geslaagde en levendige bijeenkomst.