Komt u als huurder in aanmerking voor huurverlaging?

Check het in de bijlagen.

De overheid is eindelijk tot het inzicht gekomen dat het zo niet langer kan. De woonlasten zijn vaak te hoog naar rato van het inkomen. En daar is de huur vaak het grootste deel van. Nu is er een publicatie waarin cijfers genoemd worden. Daaruit kunt u concluderen of u in aanmerking komt voor huurverlaging. In de bijlage treft u die publicatie aan. Check uw persoonlijke situatie. En als u denkt dat u in aanmerking komt voor huurverlaging, vindt u in de bijlage een conceptbrief aan Wooninc. waarmee u aan kunt geven in aanmerking te komen voor huurverlaging. Wij van de SHW raden u aan actie te ondernemen als blijkt dat dit voor u van toepassing is!
Met groet

Het bestuur van de SHW

Wet eenmalige huurverlaging factsheet Modelbrief huurverlaging 2021