Floraplein Eindhoven

In de eerste helft van de jaren 50 van de vorige eeuw verrezen aan het Floraplein in Eindhoven twee karakteristieke appartementengebouwen die bij vrijwel iedereen, die vanuit het zuiden de stad binnenrijdt, bekend zijn.

Achter de appartementen, richting de Roostenlaan, werden een aantal straten met, destijds, ambtenarenwoningen gebouwd. Deze woningen hebben, zeker voor stadse begrippen, grote achtertuinen.
De wijk is in al die jaren zo goed als ongewijzigd gebleven. Er is bijvoorbeeld nooit voor gekozen om van de straten woonerven te maken.

Inmiddels is het een gewone “arbeiderswijk” geworden en in de loop der jaren zijn er de nodige plannen ontwikkeld voor de toekomst van de appartementen en de aangrenzende woningen.
In het begin van deze eeuw bijvoorbeeld zou de hele wijk plaats moeten maken voor vervangende nieuwbouw waaronder een WoonincPlus gebouw voor de huisvesting van senioren uit de wijk.

Door de economische crisis werden de plannen bijgesteld en zouden alleen de appartementen met een aantal aangrenzende woningen nog plaats maken voor het bedoelde WoonincPlus gebouw.
Deze plannen bleken na enkele jaren echter eveneens niet haalbaar meer en toen werd besloten de woningen te koop aan te bieden. In de loop der jaren zijn de nodige woningen aan ofwel de zittende huurders ofwel mensen van buiten de wijk verkocht.
Vervolgens is besloten met de verkoop te stoppen en de inmiddels leeg gekomen appartementen en aangrenzende woningen grondig te renoveren en verduurzamen, zéker ook om de voorraad sociale huurwoningen op peil te houden.
Daar is in januari 2021 mee gestart. Medio oktober van datzelfde jaar hebben de nieuwe huurders de sleutel van hun woning in ontvangst mogen nemen.
Inmiddels is het hele project afgerond en zijn de woningen en appartementen van binnen en van buiten verduurzaamd.

Voor de overige woningen in de wijk geldt dat hier een groot onderhoud project van start is gegaan. Een groep betrokken huurders heeft zich aangemeld voor een zogeheten klankbordgroep om mee te denken over de uit te voeren werkzaamheden.