Al in een vroeg stadium was bekend dat de huurverhoging voor de sociale huisvesting maximaal het inflatiepercentage van 2,3% mocht bedragen. SHWplus heeft met Wooninc. besprekingen gevoerd om te kijken of we een lagere huurverhoging konden bewerkstelligen omdat met name hun doelgroep, ouderen dus, door het niet verhogen van de AOW en de sterk gestegen prijzen in een heel strak financieel keurslijf gedwongen zouden worden.

Wooninc. toonde begrip voor deze stellingname. Uiteindelijk zijn we overeen gekomen dat de maximale huurverhoging 2% gaat bedragen vanaf 1 juli 2022, zowel voor de huurders van Wooninc. als voor de huurders van Stayinc.!

Het bestuur van SHWplus