Stakeholdersbijeenkomst

Op 16 mei vond de stakeholdersbijeenkomst van Wooninc. plaats.
Klinkt prachtig natuurlijk maar wat betekent dat allemaal in gewone mensentaal?

Stakeholders zijn personen of groepen die een belang hebben bij een organisatie of project, en die contacten moeten op zijn tijd onderhouden worden om zo tot nieuwe ideeën te komen. Vandaar dus een bijeenkomst met vertegenwoordigers van belangenorganisaties en betrokken partijen. Denk daarbij aan woningbouwcorporatie, architecten, bouw- en ontwikkelbedrijven, adviesraad, maatschappelijke (zorg)organisaties, gemeente etc.

Het thema van die dag ’Digital approach to the real world’.

Tijdens de bijeenkomst kregen we een kijkje in de wereld van VR, AI ,en gamification. Dit alles werd in makkelijke woorden uitgelegd want u zult begrijpen dat dit voor de meesten van ons abracadabra was.
Daarna werden de ‘stakeholders’ in groepjes verdeeld om met elkaar van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van deze nieuwe technieken in relatie tot wonen en werden er nieuwe inzichten opgehaald.

Er gaat een wereld open die uniek, bijzonder en soms ook best wat beangstigend kan zijn, zo ‘echt’ als dat digitale lijkt en nagebootst kan worden.

Zo kon je op bijzondere wijze in de wereld stappen van iemand met dementie, rondleidingen krijgen in gebouwen, digitale musea, reanimatie op straat oefenen en nog veel meer.

Na afsluiting van de dag zijn wij overtuigd dat alle inzichten door Wooninc./Stayinc. weer meegenomen zullen worden naar nog meer servicegerichte zorg -en wooncomplexen, wijken en hulp aan de huurders.

Een mooie compilatie van die dag ziet u als u op de link van het filmpje drukt.
https://www.youtube.com/watch?v=8OfbM_zhCM0&feature=youtu.be

Hartelijke groet, het bestuur van SHWplus