Start nieuwe fase Brabantiaterrein in Aalst-Waalre

De anterieure overeenkomst, waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van het woningbouwplan ‘Brabantiapark’, is op donderdag 16 november 2023 ondertekend door wethouder Suzan van de Goor-Gelens, Angela Pijnenburg, bestuurder bij Wooninc. en Simon Jansen, directeur Stayinc.

Gedifferentieerd woningaanbod
Brabantiapark kenmerkt zich naast haar groene karakter door een gedifferentieerd woningaanbod. De verschillende bouwblokken worden op strategische wijze tussen de Tongelreep en de bestaande bebouwing geplaatst.
In het nieuwbouwplan komen 33 koopwoningen, 34 woningen in het sociale huursegment en 49 woningen in het middenhuursegment.

Bestemmingsplan en planuitwerking
Op 21 december 2023 wordt het voorontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Architectenbureau De twee Snoeken gaat ondertussen aan de slag met het uitwerken van een ontwerp. Eerder zijn omwonenden bij de plannen betrokken. Samen met een klankbordgroep is het stedenbouwkundig plan uitgewerkt.
Afgelopen maand vond nog een inloopavond plaats om de omwonenden te informeren en mee te nemen in de laatste ontwikkelingen.

Als alles verloopt volgens planning starten de voorbereidende werkzaamheden medio 2025.