Helaas gebeurt dit zelfs in de van goede hekken en hang- en sluitwerk voorziene bergingen. Hoe kan dat nou? Helaas….dieven hou je. Geef een diefstal altijd door aan de huismeester of iemand die in de buurt het beheer heeft. Huismeesters en of beheerders mogen en moeten dit niet bagatelliseren. Soms zijn mensen flink getroffen, want niet altijd zijn er meteen de middelen om dit vergrijp weer recht trekken. Doe in ieder geval altijd aangifte, neem die moeite. Neem contact op met je verzekering en leg de situatie uit. Wij hebben Wooninc hier op aangesproken.

Zij zijn ook niet blij met deze zaken en doen wat ze kunnen om deze criminaliteit tegen te gaan.

Wat kunnen we er zelf aan doen?

Leg je fiets, zeker als het een nieuwe is, aan de ketting. En verder……

Een groot probleem, vooral in de complexen, is het zomaar naar binnen laten van mensen die er niet thuishoren. Vreemden die mee naar binnen lopen als je je gasten binnen laat. Of als je zelf naar binnen gaat en niet wacht tot de deur in het slot valt!

Enerzijds is het soms angst om daar iets van te zeggen, anderzijds is het vaak ook slordigheid en gemakzucht. Let hier speciaal op dat dit niet gebeurt. Een andere oorzaak is het in ruime mate uit handen geven, door huurders zelf, van sleutels en druppels. Men laat ook sleutels bijmaken. Dat je voor je veiligheid één extra sleutel hebt bij familie of goede kennis is te billijken. Dat vrienden of kennissen terecht kunnen om voor het gemak fiets of auto te stallen om boodschappen te gaan doen of naar het voetballen te gaan is natuurlijk niet de bedoeling.

Op zoek naar een oplossing

Wooninc onderkent dit probleem en is intern naarstig op zoek naar een oplossing.

Ze hopen hier spoedig uit komen, en een beter sleutelbeleid te presenteren dat ook digitaal gecontroleerd kan worden. Tot slot: het plaatsen van camera’s. Ondanks dat in sommige complexen dit door onverschilligheid en misplaatste zuinigheid de 70% niet mogelijk was, blijkt vaak dat die enkele euro’s per maand wél dat gevoel van veiligheid kunnen bieden én diefstal hadden kunnen voorkomen.