Eind vorig jaar kwamen Wooninc. en Woonbedrijf tot een strategische uitruil. Huizen van Wooninc. die verduurzaamd moesten worden gingen naar Woonbedrijf en huizen van Woonbedrijf die al een goed energielabel hadden kwamen in handen van Wooninc.

Dat lijkt vreemd, maar daar lag een eenvoudige rekensom onder. Bij elkaar opgeteld ontstond het rekensommetje dat de waarde van de huizen met de kosten van de verduurzaming onderling tot een neutraal plaatje kwamen. Het gevolg was dat er 655 huurders van Wooninc. naar Woonbedrijf gingen en dat er 442 huurders naar Wooninc. verhuisden. Dat bespaarde Wooninc. veel kosten voor het zorgen voor een beter energielabel!

In Waalre kwamen 231 huurders in plan Ekenrooij bij Wooninc. terecht. En in Nuenen kregen 211 huurders een andere corporatie als verhuurder. Dat zal hier en daar best wennen zijn. Maar wij hebben daar als SHWplus goed naar gekeken en wij denken dat het een verstandige overeenkomst is geworden. We gaan nu die nieuwe huurders benaderen om te inventariseren in hoeverre ze lid willen worden van onze Huurderskring.