SHW geeft in bepaalde gevallen een extra subsidie om activiteiten soepeler mogelijk te maken.

Activiteitengroepen of -commissies, al of niet in samenwerking met bewonerscommissies kunnen een financieel beroep op de SHW doen. Het budget daarvoor is beperkt en zeker niet oneindig, maar we proberen te helpen waar het kan.

Kijk goed naar de voorwaarden die we hierbij stellen. Het moet draagvlak hebben, de huurder ten goede komen en passen in de wijk. De SHW is echter géén BBQ sponsor. We doen dit omdat in de contacten met huurders soms naar voren komt dat het weleens lastig is om zaken rond te krijgen bij het organiseren van een bepaalde activiteit. Een zaaltje of andere zaken huren, koffie, thee, een spreker uitnodigen, etc. etc. Het zijn maar enkele voorbeelden. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, lees dan nogmaals goed het meegestuurde formulier met de daarbij behorende toelichting en stuur dit daarna ingevuld naar ons op.

Formulier

Download document

Secretariaat SHW

Sibeliuslaan 155
5654 CT Eindhoven
Telefoon: 040 2574625
shwsec@shwplus.nl
www.shw-eindhoven.nl